2017 нови електронни карти за всички линии на градския транспорт са продадени до момента, а 33 833 са презаредени, става ясно от отчета за втората година от втория мандат на управление на кмета Пламен Стоилов. 
В  центъра за контрол и управление на обществения градски транспорт на бул. „Скобелев“ 45 са издадени 1062 карти за деца до 7 години и 72 за ветерани, военноинвалиди и военнопострадали. 
Всеки месец се събират и обработват постъпилите суми от стационарните апарати на зарежданите  електронни карти със суми. В центъра се извършва ежедневен контрол по изпълнението на разписанията, издаването на превозни документи и редовността на пътниците.                      У