Община Русе попада в групата на отличените с най-добро финансово състояние, става ясно от комплексния анализ на Министерството на финансите за третото тримесечие на 2017 г. Общината е посочена сред 15-те с най-добри параметри от общо 265 общини. Комплексният анализ включва показателите за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи.