В резултат от изпреварващия темп на увеличение при износа положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната бележи ръст от 17,1% на годишна база, достигайки 1,198 мрд. евро, съобщи националната статистика. Данните за пореден път опровергават ширещата се у нас теза, че в България нищо не се произвежда, като трябва да разчитаме на внос и за храната си.
От началото на годината от страната са изнесени житни култури за малко над 1 млрд. евро, което е с 13.8% повече спрямо предходната 2016 г. Експортът на житни култури представлява почти 25% от общия аграрен внос на страната, а импортът на меса е 12% от общия внос.
На второ място по аграрен износ са маслодайните семена и плодовете. Те заемат 16.4% от общия износ, а финансовият им обем е за 663 734 000 евро.
Като цяло аграрният стокообмен на България нараства с 6,8% спрямо предходната година, като се отчита увеличение както на износа, така и на вноса на селскостопански стоки, съответно с 8,2%, до 4037 млн. евро и с 4,9%, до 2,839 млрд. евро.
При обмена на селскостопански стоки с трети страни като цяло се наблюдава лек спад спрямо 2015 г. - с 3%. Основен принос за това има намалението на стокообмена с Арабските страни. От друга страна, увеличение на стокообмена се отчита при търговията със страните от Балканския регион - с 11%.