С начало на отоплителен сезон 2017-2018 г. „Топлофикация Русе“ започна поетапно подаване на топлинна енергия към вътрешните отоплителни инсталации на своите клиенти, съобщиха от дружеството. Оттам призовават клиентите си да приключат всички ремонтни дейности по вътрешните отоплителни инсталации.
В последните дни от „Топлофикация“ са разнесли по отопляемите блокове уведомителни писма с информация на коя точно дата ще се извърши запълването на вътрешната инсталация.
В съответствие с Наредба №16-334 за топлоснабдяването е необходимо на общо събрание на етажната собственост да бъдат определени лица за изпълняване на действия при аварийни ситуации, съхраняване на ключ от абонатната станция и допълване на сградната инсталация. Изборът на конкретните лица, с посочени координати за връзка, се удостоверява пред „Топлофикация“ с протокол от общото събрание на етажната собственост.
При липса на избрано лице за действия при аварийни ситуации, „Топлофикация Русе“ ЕАД не носи отговорност за причинени вреди върху собственост и имущество на абонатите в следствие аварии и/или течове от сградни инсталации, посочват от дружеството.