Кооперация „Надежда“ от Ряхово трябва да плати 105 383 лева на пловдивската фирма „999 Иван Асенов“ ЕООД, реши Окръжният съд в Русе. Дружеството доставяло зърно и препарати на кооперацията, която по 5 фактури му дължала общо над 105 000 лева. 
Тъй като нямало изгледи да си ги получи доброволно, пловдивската фирма подала иск до Русенския окръжен съд. Адвокатът на дружеството твърди, че на 13 декември миналата година кооперацията е издала потвърждение, че дължи 105 383 лева на неговия клиент. От кооперацията обаче отговорили на исковата молба, че изобщо не дължат парите, защото между тях и „999 Иван Асенов“ нямало сключен писмен договор, а на фактурите липсвал подпис на председателя на кооперацията, който има право да я представлява. Тъй като бил в болнични, той пък не можел да одобри действията на човек без представителна власт. 
Юристът на дружеството се възползвал от законовото си право да подаде допълнителна искова молба, в която пояснил, че по закон договорът не е задължително да е писмен, а за закупените стоки е сключен приемо-предавателен протокол. Самите фактури пък са подписани от главния счетоводител на кооперацията, а тя по-късно ползвала данъчен кредит по ДДС срещу фактурите. 
Съдът се съгласил с тези твърдения, като допълнил, че действително само председателят на Управителния съвет трябва да представлява кооперацията, но ако някой без такова право действа от нейно име и председателят не се противопостави веднага, законът отрежда, че съгласие има. Магистратите не пропуснали да отбележат и че председателят не е доказал с никакъв документ, че действително е бил в болнични, когато главният счетоводител е поставял подписа си под фактурите. 
Така съдът е решил, че стоките наистина са доставени и осъдил „Надежда“ да плати 105 383 на „999 Иван Асенов“, при това заедно със законната лихва, както и 10 405,32 лева разноски по делото. 
Следващата инстанция, която може да се занимава със случая, е Апелативният съд във Велико Търново.