Специална грамота връчи ректорът на Русенския университет проф.Велизара Пенчева на доц.Руси Русев при откриването на Десетите Арнаудови четения, които започнаха вчера. Отличието за доц.Русев отбелязва неговия принос като един от създателите на четенията и техен ревностен организатор и автор в продължение на две десетилетия. 
Специален поздрав за началото на провеждащите се на две години дискусии поднесе и директорът на Историческия музей проф.Николай Ненов. 
С Арнаудовите четения успяхме да сложим Русе на картата на българската хуманитаристика, каза той, като подчерта, че това е форум, който дава възможност на изследователи, преподаватели и учени да бъдат заедно и да се радват на обмена на своите търсения. 
В Десетите Арнаудови четения в РУ участват 80 български и чуждестранни учени от повече от 20 висши училища и научно-изследователски центрове и музеи. За пленарните доклади вчера организаторите бяха поканили проф.Пенка Радева от Великотърновския университет - тя говори за съвременната българска разговорна реч на границата на ХХ и ХХI век, и доц.Руси Русев от РУ с тема за Арнаудовите четения и предизвикателствата към българската филологическа наука през ХХI век.
Днес работата по отделни секции продължава, а от 14 ч в Историческия музей ще гостува племенникът и изследовател на живота на най-големия български меценат Ботю Бараков - Пламен Бараков. Той ще представи нови документални свидетелства за контактите между проф.Жорж Нурижан и акад.Михаил Арнаудов. От 14.30 ч ще бъде показан филмът „Пророкът на кораба на изкуствата“, посветен на Ботю Бараков.