Алоизмамници не само измъкнали последните пари на последната си жертва, но и го направили по особено унизителен начин.
В сряда в дома на 77-годишна русенка се обадил мъж, който се представил за полицейски инспектор. След като жената поддала, мнимият инспектор започнал да я обработва с една от най-успешните напоследък лъжи - че трябва да съдейства на властта за залавянето на телефонни измамници, които щели да й позвънят всеки момент. Нейната задача била да не показва, че знае какво се случва, и да даде колкото пари има, за да послужат като веществено доказателство. Така и станало - скоро след края на разговора позвънил мъж, който се представил за лекар и поискал 5000 лева за лечението на дъщеря й, която била пострадала в катастрофа.
Жената казала, че няма толкова пари, но ще даде цялата сума, с която разполага, и „лекарят“ се съгласил да приеме по-малко пари. След това я разпитал къде живее, казал, че изпраща санитар пред блока и поръчал да хвърли пликчето със спестяванията си през терасата.
Веднага след това позвънил „полицаят“, осведомил се, че жената има 1400 лева и й поръчал като излезе на терасата, да помаха с ръка на изпратения за парите куриер. Така по-лесно щял да бъде разпознат и арестуван, а помагачката на МВР по-бързо да си получи обратно спестяванията.
Жертвата добросъвестно изпълнила всичко, но така и не дочакала някой да дойде да й върне „вещественото доказателство“. И след близо 24 часа напразни надежди, се обадила в полицията.