Първа среща направиха партньорите по проекта „Търсачи на знание“ на библиотека „Любен Каравелов“, който спечели финансиране от фондациите „Русе - град на свободния дух“ и „Еконт“. Целта е 100 деца и младежи на възраст от 7 до 15 години да се научат да търсят, откриват и обработват информация от различни източници - от традиционната книга до новите технологии. Обучения и уъркшопи в извънучебно време ще помогнат на русенчета да придобият знания за родовата и семейна история, природните науки, ще повишат здравната и финансовата си култура. Ще бъде създаден и клуб „От корена до най-високото листо“, в който участниците ще изработват  родови албум и родословно дърво.