От тази седмица клиентите на ОББ и СИБАНК ще бъдат обслужвани в нов обединен клон на двете банки в Русе - клон „Борисова“. С това се слага началото на сливането на двете кредитни институции в нашия град. Офисите и на двете банки на „Борисова“ ще се помещат занапред в досегашния клон на ОББ. 
След придобиването на ОББ от белгийската банково-застрахователна група KBC през юни тази година, ОББ и СИБАНК продължават да функционират като две отделни банки до юридическото им сливане в началото на 2018 г., когато ще предлагат еднакви услуги и продукти на клиентите си под едно име - ОББ.
От началото на септември клиентите на ОББ и СИБАНК могат да ползват банкоматите и на двете банки при запазване на таксите за теглене, които имат към момента. Тази стъпка е една от първите към подобряването на продуктите и услугите на двете банки и уеднаквяването на условията за техните клиенти, предвид предстоящото им сливане.