СИбанк е предложила най-добри условия за отпускане на банков заем на общината, с който да се финансира мащабният ремонт на уличната мрежа в Русе, научи „Утро“. 
Специална комисия разгледа и оцени офертите на общо пет банки, които подадоха документи за участие в конкурса за избор на кредитна институция, която да отпусне заем от 10 млн. лева. Предложения имаха Уникредит, Инвестбанк, Експресбанк, СИбанк и Общинска банка, като най-изгодна е била офертата на СИбанк. Към момента се финализират условията по договора и се очаква в началото на септември той вече да е факт. Условие е договорът за кредит да е със срок на погасяване 120 месеца и със собствени приходи на общината.
Както вече стана ясно, русенската фирма „Пътинженеринг“, силистренската „Пътперфект-Т“ и обединение „Сексагинта Приста“, в което влизат шуменската „Автомагистрали Черно море“ и софийската „Пътпроект“, са участниците, които са избрани за изпълнители на поръчката за проектиране и основен ремонт на първостепенната и второстепенната улична мрежа в Русе. Тя беше разделена в три отделни позиции, за да има конкуренция и по-качествено изпълнение. Ремонтът, който ще бъде извършен с дългосрочния заем, включва 140 улици от девет района на Русе. Предвидена е рехабилитация на 319 551 кв.м улични платна и 188 625 кв.м тротоари равномерно във всеки квартал, като районите условно са разделени на три части. Ако няма обжалване, се очаква същинското строителство да стартира през есента.