Александър Неделчев да представлява община Русе на общото събрание на акционерите на Обединена българска банка на 6 декември предлага на общинския съвет председателят му Христо Белоев. От името на общината той трябва да гласува със „за“ по всички точки от дневния ред на събранието, коeто трябва да сложи точка на процедурата по сливането на две от най-големите български банки. Община Русе притежава 0.00015% от капитала на ОББ, а според решение от ноември 2015 г. тя се представлява в общото събрание на банката от Александър Неделчев.
Миноритарните акционери притежават само 70 632 от всичките 76 млн. акции, така че гласуването им е по-скоро формално. Сделката по придобиването на ОББ от белгийската банково-застрахователна група KBC приключи на 13 юни 2017 г. с плащането на цената от 610 млн. евро. Предвижда се увеличение на капитала на ОББ с близо 17.9 млн. лв., които ще бъдат придобити от KBC Bank (едноличен собственик на СИБанк). След сливането СИБанк ще се прекрати без ликвидация, а цялото имущество, дейност, права и задължения ще преминат към ОББ. Двете кредитни институции вече започнаха обединяването на клоновете си в Русе. След юридическото сливане банката ще носи името ОББ.