Българите, изпратени на работа в Европейския съюз (ЕС), съставляват 0,5 на сто от броя на работещите у нас. Това показват данни на Европейската комисия за 2015 година, представени от Европейския парламент.
Същевременно делът на приетите у нас чуждестранни работници от държави от ЕС е пет пъти по-малък (0,1 на сто от общия брой заети у нас).
Сходна тенденция се наблюдава в Чехия, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембур, Унгария, Португалия, Румъния, Словения и Словакия. Полша отбелязва най-значителната разлика в съотношението - изпратените в ЕС са 2,9 на сто от работещите, а приетите чуждестранни работници от ЕС са 0,1 от заетите.
Белгия, Германия, Франция, Австрия, Швеция и Великобритания отчитат обратното съотношение.
Данните показват също, че българи най-често биват пращани на работа във Франция, Белгия и Германия.
Статистиката е представена във връзка с обсъжданите в Европейския парламент промени в директивата за командированите работници. Разпоредбата засяга хората, изпратени от своя работодател в друга държава от ЕС временно за извършването на услуга.
Според одобрените от парламентарната комисия по заетостта промени, занапред изпратените в чужбина работници следва да получават еднакво възнаграждение за еднакъв труд, независимо от коя страна от ЕС произхождат. След изтичането на първоначален срок от 24 месеца, за командированите служители ще бъде прилагано изцяло местното трудово законодателство.