Районният съд отмени глоба от 27 717 лева, наложена на „Полисан“ АД от Митница Русе. 
Фирмата има данъчен склад и търгува с мазут, като е длъжна да начислява акциз върху него. През януари 2016 г. митнически служители направили проверка за работата на данъчния склад от 1 януари до 31 юли 2015 година и попаднали на документи за доставени 23 400 кг мазут, като в тях срещнали имената на две фирми - „Трейс Комерс“ ЕООД и „Пи Ес Ай“ АД. На хартия все пак било отбелязано, че служител на второто дружество е попълнил документите за получаване на мазута. 
За да се изясни как точно стоят нещата, коя от двете фирми е получила горивото и за какво го е използвала, в края на март последвала втора проверка. При нея станало ясно, че името на „Трейс Комерс“ ЕООД е попаднало случайно, поради грешка на служител от фирма посредник, с която „Полисан“ работи и че мазутът е получен от „Пи Ес Ай“ АД, които са го използвали за отопление. 
Въпреки това на „Полисан“ бил съставен акт, а по-късно въз основа на него и наказателно постановление. Според действащото по това време законодателство върху мазута, използван за гориво, се налагал доста по-нисък акциз от 50 лева за 1000 литра, а ако се използва за други цели, тогава данъкът трябвало да е доста по-висок. При неспазване на тези изисквания глобата е в двоен размер на акциза. Той пък бил 13 858 лева, поради което и санкцията на „Полисан“ АД е 27 717 лв. 
Тъй като адвокатът на фирмата доказал, че горивото е било именно за „Пи Ес Ай“, които са го използвали само за отопление, съдът отменил глобата.