През първите седем месеца на годината износът на България за Европейския съюз се увеличава с 11,2% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 19,468 млрд. лв., показват предварителните данни на Националния статистически институт.
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68,6% от износа за държавите членки на ЕС.
През юли 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 10,7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,123 млрд. лв.
През периода януари - юли 2017 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (32,7%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (31,4%).
Най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (16,2%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (4,2%).
Вносът на България от ЕС от началото на годината до края на юли се увеличава с 10,7% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 21,064 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.
През юли 2017 г. вносът на България от държавите членки на ЕС нараства с 2,5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,996 млрд. лв.