Изготвянето на инвестиционен технически проект за възстановяването на язовир Образцов чифлик е поредната стъпка за превръщането на водоема и района около него в привлекателна зона за отдих и спортен риболов. 
Язовирът е построен през 1959 година и стената му със средна височина 5,91 м е в добро състояние. В зоната зад нея обаче има силно заблатяване, а преливникът липсва, тъй като е унищожен или затлачен. Основният изпускател работи, но няма изградени съоръжения за отвеждането на водата и тя изтича директно над язовирната стена. 
Една от задачите на проектантите е да посочат начин за справяне с този проблем. Освен това ще бъде направено подробно геодезическо заснемане на имотите на язовир Образцов чифлик, ще се заснеме дървесната и храстова растителност, единични дървета и други обекти, които са в близост до съоръжението и до 500 м след язовирната стена. Срокът за проектиране е между 40 и 100 дни.
Язовирът с площ 189,669 дка беше прехвърлен от Министерството на земеделието и храните на общината в края на 2015 година. Той е каскадно свързан с язовира в Лесопарка, който също е общинска собственост. Идеята на общината е крайбрежието на двата язовира и територията между тях да се превърнат в туристическа и спортна дестинация.