Изготвянето на инвестиционен технически проект за възстановяването на язовир Образцов чифлик е поредната стъпка за превръщането на водоема и района около него в привлекателна зона за отдих и спортен риболов....