Язовирът в Николово е 80% пълен, а на другия полюс е „Бойка“ със заети едва 14% от капацитета. Другият голям язовирът - този в Баниска, е 20% пълен. Другите водоеми поддържат около или малко над средното ниво количество на водата. Това установи специализираната междуведомствена комисия при поредната проверка на всички язовири в областта. Неин председател е областният управител Драгомир Драганов.
Според резултатите от инспекциите всички язовири в региона са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране. Ежедневно се следят и нивата на реките и състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на областта.