Въпреки че цената на природния газ намалява със 7,29% от 1 октомври, поевтиняването за битовите клиенти на „Овергаз“ ще е само с 0,3 на сто, съобщи газовата компания. По нейни данни около 3000 русенски домакинства използват синьото гориво. С 2 % намалява цената за индустриалните клиенти.
Поевтиняването е символично, тъй като промяната на цените от 1 октомври се съпътства и от промяна в мрежовите услуги, като влиза в сила нов входно-изходен тарифен модел. Предвижда се известно увеличение на цените за достъп и пренос, като това увеличение е най-голямо именно към потребители, които имат неравномерно сезонно потребление на природен газ. 
Цената на газа продължава да е по-ниска от тази на останалите енергоизточници. Синьото гориво е над 2,5 пъти по-евтино от електроенергията. Домакинствата, избрали да заменят ел. енергията с по-евтиния природен газ, реализират значителни икономии, посочват от „Овергаз“.
Тези, които живеят в жилища от 70 до 90 кв.м, са спестили между 700 и 800 леваза изминалия отоплителен сезон 2016/2017. Семействата в жилища от 90 до 120 кв.м. са щели да платят между 800 и 1000 лева повече, ако не се бяха отоплявали със синьо гориво през последната зима.