От понеделник, 2 октомври, административните услуги, извършвани от областна администрация Русе, вече ще могат да се заплащат и чрез ПОС терминал. Инициативата е част от правителствената политика за намаляване на финансовата тежест при плащания към бюджета и намаляване на плащанията в брой. ПОС терминалът ще е на гишето на администрацията в Центъра за административни услуги на площад „Свобода“ и ще може да се използва с дебитни и кредитни карти. 
Анкета с потребителите на административни услуги от областната администрация показва, че те 100% са удовлетворени от проявеното отношение към тях и считат, че обслужващите ги са професионално добре подготвени. Сред най-ползваните услуги са обстоятелствени проверки, копия на документи и реституционни претенции, като средното време за обслужване на гишето е около четири минути. Всички анкетирани заявяват, че поисканата от тях услуга е изпълнена в законоустановения срок. Анкетатае направена сред потребители от началото на годината до края на август.