Макар все още доста хора не знаят, че чрез банкомати могат не само да се теглят, но и да се внасят пари, услугата става все по-популярна. За първите шест месеца на 2017 г. по издадени у нас дебитни и кредитни карти  са внесени рекордните 193.03 млн. лв. спрямо 175.113 млн. лв. за преди година. 
Броят на транзакциите също е рекорден, като достига 555 348 срещу 468 001 и 302 216 г. за първите шест месеца на 2016 и 2015 г. Среднодневно у нас се осъществяват по 3068 транзакции за около 1.066 млн. лв. Година по-рано статистиката показваше по 2571 вноски средно на ден за 962 162 лв. 
Данните на БНБ сочат, че средната стойност от началото на 2017 г. е за 347.58 лв., което е малко под дневния лимит от 400 лева. Очевидно услугата става все по-популярна заради увеличаващите се такси, с които банките ни бъркат в джоба не само в случаи на теглене на пари, но и за внасянето им на каса. В момента трезорите допускат безплатно внасяне на суми до 400 лева, но за по-големи вноски някои вземат по 3-4 и дори по 8 лева. Така че за хората става по-изгодно да внесат няколко поредни дни по 400 лева, вместо да чакат на опашка за да внесат по-големи суми, което ще им струва и такса.
Днес у нас има издадени 7.7 млн. карти. Броят на банкоматите в страната вече е 5722, а с функция „кредитен превод“ са 4543 от тях. ПОС терминалните устройства вече наброяват 86 785.