Случвало ли ви се е да имате прекалено много пари в брой или пък да ви предстои вноска по кредита, но да не разполагате с достатъчно средства по картата си? Е, голяма част от банкоматите в страната предлагат услугата внасяне на пари. Данни на Българска народна банка показват, че използването на тази банкова услуга е нараснало над 3 пъти за последните 2 години. С нея не само се избягва чакането на каса, но може и да се спестят пари. Някои банки въведоха вече абсурдните и унизителни такси за внасяне на кеш по сметка (най-вече за суми над 2-3 хил. лева). Така че излиза по-изгодно да внасяш всеки ден на банкомат по максималните 400 лева, отколкото да отидеш веднъж в седмицата в банката и да ги дадеш накуп на каса. 
За първото тримесечие на 2016 г. през ATM устройствата са внесени 175.1 млн. лв. спрямо 112 млн. лв. за година по-рано и 50 млн. лв. за първите шест месеца на 2014 г. Вноските за периода 1 януари - 30 юни на тази година дори са по-високи от тези за цялата 2014 г., равняващи се на 142 млн. лв. За 2015 г. данните сочат 265 млн. лв. - рекорд, който ще бъде надминат през 2016 г. 
Освен повече трансакции, увеличение се наблюдава и във вноските. Те растат от 190.96 лв. за първото шестмесечие на 2013 г. на 235 лв. за година по-късно и съответно 373 и 374 лв. за първите шест месеца на 2015 и 2016 г. Тоест, почти всеки, внасящ пари на банкомат, право това с максималните 400 лв. Броят на трансакциите за шест месеца вече е 468 001 спрямо 302 216 за първото полугодие на 2015 г. Това прави по 2571 средно на ден спрямо 1669 за преди година.