Българинът се образова и все по-често прибягва до използването на дебитната си карта за различни неща. Освен да теглят пари или да плащат стоки и услуги, картодържателите могат да използват пластиките си и за плащане на сметки (режийни разходи), прехвърляне на средства между отделни сметки и дори внасяне на пари в брой посредством банкоматите в страната.
Тези услуги, макар и бавно, все повече навлизат в ежедневието на българина. Данни на централната ни банка сочат, че внесените суми чрез банкомат за първите шест месеца на 2014 г. са 50.2 млн. лв., а средната стойност на една трансакция е 235.21 лв. За сравнение, за цялата 2013 г. са внесени 62.78 млн. лв. при средно 207.57 лв. за трансакция. Внесените суми за 2012 г. са 41.37 млн. лв., а за 2011 и 2010 г. съответно 34.2 и 23.34 млн. лв.
Нараства и популярността на плащането на сметки и преводите между отделните сметки посредством банкомат. За първите шест месеца на 2014 г. тези услуги на банките са използвани 1.866 млн. пъти за общо 79.7 млн. лв., или средно по 42.73 лв. на трансакция. Година по-рано средната сума бе по-висока - 46.25 лв., а за 2012 г. - 45.95 лв., но този факт може да се промени в идните месеци със стартирането на бизнес сезона.
През първите шест месеца на 2013 г. банкоматите в страната са използвани в 1.3 млн. трансакции за общо 70.396 млн. лв., а за 2012 г. респективно 1.1 млн. пъти за 56 млн. лв.