Сървърен проблем блокира за часове връзката на банковите карти на ДСК с ПОС-терминали и банкомати на други банки. Проблемът започна още в неделния следобед и на някои места продължи и до ранния следобед в понеделник. По време на загубата на свързаност всеки опит да се плати на ПОС-терминал, който не е на Банка ДСК, приключваше със съобщение за грешка и операцията се прекратяваше. 
При опит за теглене на пари банкоматите, които не са от мрежата на ДСК даваха съобщения като „Картата не може да бъде прочетена“ и „Операцията не може да бъде извършена“.
След многото сигнали от Банка ДСК вчера публикуваха следното съобщение: „Поради технически причини не могат да бъдат извършвани транзакции с банкови карти на Банка ДСК на терминални устройства на други банки.“ И че се работи по отстраняването на проблема. От центъра им за обслужване на клиенти съобщаваха само, че има проблеми с връзката към БОРИКА, която на моменти прекъсвала. От БОРИКА от своя страна коментираха, че проблемът е при Банка ДСК, защото с картите на другите банки нямало затруднения.
Според експерти проблемът е в свързаността на мрежата от банкомати и ПОС-терминали на Банка ДСК с тази на БОРИКА, която се използва от повечето останали банки. Така картите не могат да направят връзка с банкоматите и ПОС-терминалите на БОРИКА и другите банкови групи.