През периода януари - юли 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 18.9% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 10.3 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Турция, Русия, Китай, Сърбия, Македония и Египет, които формират 51.1% от износа за трети страни. Общо за ЕС и трети страни през седемте месеца са изнесени стоки на стойност 29.8 млрд. лв. В сравнение със съответния период на предходната година експортът се увеличава с 13.8%.
За година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (52.9%) и „Разнообразни готови продукти“ (38.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (16.5%).
Вносът на България от трети страни през седемте месеца на годината се увеличава с 29.9% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 12.1 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.
Внесените стоки са за 33.192 млрд. лв., или със 17% повече спрямо същия период на 2016 година. Общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 3.4 млрд. лв.