Близо 1/3 от всички проверени везни по пазарите у нас не отговарят на изискванията, съобщават от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Данните са в резултат на масирани проверки по пазари, борси и временни пунктове в страната в момент, в който търговията с плодове и зеленчуци е в разгара си. Основната част от тях са следствие на получени сигнали от граждани за дадени пазари и/или сезонни обекти.
Проверени са 392 търговски маси, като използваните на тях 424 везни са инспектирани за наличие на изискуемите знаци от метрологичен контрол и маркировки, които удостоверяват съответствието им с изискванията към тях при употреба за търговски цели, за техническата им изправност, за правилното им използване, както и за наличие на пломби с нанесени върху тях знаци, предотвратяващи достъпа до местата за регулиране и манипулиране на везните.
За 123 (29%) от инспектираните везни е установено, че не отговарят на законовите изисквания, като 90 от тези везни не са предназначени за търговски цели, защото не са от одобрен тип или не са с оценено съответствие.
Останалите 33 несъответстващи везни са без валидни знаци за последваща проверка на средства за измерване в употреба, тъй като не им е извършена ежегодно изискуемата проверка.
За установените нарушения на Закона за измерванията, по време на проверката, са съставени 111 акта за установяване на административни нарушения, а в процедура за съставяне са още 8 акта.
Очаква се наложените санкции в наказателните постановления да надхвърлят 10 хил. лв.