Широка около 30 см дупка зейна по велоалеята пред спирката на „Ялта“, сигнализираха велосипедисти, които минават оттам. Опасното място е обозначено с клони, за да може отворилата се яма да се забелязва и да се избегнат инциденти както с колоездачи, така и с разсеяни минувачи. Запознати твърдят, че причината за пропадането и зейналата дупка е поради неспазване на технологиите при строителството. Изграждането на велоалеите бе част от мащабния европейски проект на общината за интегриран градски транспорт. Обектът има гаранционен срок от 5 години след въвеждането му в експлоатация, а през този период фирмата изпълнител е длъжна да отстранява всички появили се строителни дефекти.