Водите се изливат в подземните недра.

 

Чашата на яз. “Цанков камък” се пукна. Водите на р. Гашня, близо до стената на яз. “Цанков камък”, вместо в язовира се изливат в подземните недра на няколко километра под с. Стоманово.

Коритото на реката е ронливо и никой от проектантите не е предвидил, че не трябва да се вкарва в язовира. Сега се налага спешен ремонт.

Язовир “Цанков камък” ще е сух повече от 2 месеца заради планов оглед и ремонт на облицовката на коритото на р. Гашня. Ще се правят и текущи ремонти на хидрогенератори 1 и 2 на ВЕЦ “Цанков камък”.

Коритото на реката е в карстов район - има ронливи скали, което води до загуба на вода. Заради източването на водите на язовира местни риболовци твърдят, че тонове риба са измрели от маловодието и липсата на достатъчно кислород. 

 

 

 

Рибарите твърдят, че заради провеждане на републиканските първенства по риболов на пъстърва мястото е зарибено с парите на въдичарите, както и със средства от Българската федерация по риболовни спортове. Заради протеста им екоминистерството и НЕК договорили да се ускори ремонтът, а оттам и завиряването.

Според НЕК не се налагат сериозни ремонтни дейности, а само частични повърхностни обработки на облицовката на речното корито. В същото време държавната компания е обявила обществена поръчка за омрежване на скат. Обхватът на поръчката включва опасни разхлабени скални късове и земна маса с ориентировъчен обем от 400 кубика. Срещу 125 хил. лв. те трябва да се извозят и да се достави и монтира стоманена мрежа по ската с анкер и крепежни елементи за 40 дни. При откриването на язовира строителите обявиха, че поради наличието на карстови образувания в най-ниската част дъното е било покрито с бетонова плоча, а откосите - с пръскан бетон, за да се осигурява нужната водоплътност. Сега се прави ремонт на същите отвори, заявиха запознати.

Язовирът, който бе пуснат в края на 2010 г., трябваше да бъде построен за 440 млн. лв., но се оскъпи до един милиард лева заради забавяне и геоложки изненади в скалните структури и лоши проучвания. Три пъти по-скъп излезе и обходният път над язовира, който бе наречен от премиера Борисов “златен”.

Отсечката от 10 км и 900 метра тунел и рехабилитация на други 10 км струва 120 млн. евро. По проект трябваше да излезе 41 млн. евро. Строителите обясниха оскъпяването с неподходящото трасе, неадекватните геоложки проучвания и непредвидени усложнения при строителството му.