15.8% ръст на годишна база отчита износът на България към трети страни и ЕС към края на първото полугодие на тази година, сочат данните на Националния статистически институт.
В периода януари - юни 2017 година страната ни е изнесла стоки и услуги за общо 25.131 млрд. лева. Само за юни 2017 г. общият износ възлиза на 4,6 млрд. лв. и нараства с 16.3% спрямо същия месец на предходната година.
На фона на това, вносът на стоки и усуги също скача с 18.8% за полугодието. В периода януари-юни България е внесла стоки и услуги от трети страни и ЕС за общо 28.4 млрд. лева, като през юни се увеличава с 13.1% спрямо същия месец на предходната година.
Общото външнотърговско салдо за първите шест месеца на годината е отрицателно в размер на 3.306 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - юни 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 1.921 млрд. лева.