Русенските съдилища са в златната среда по натовареност, сочи национален анализ на Висшия съдебен съвет за 2016 година.
Окръжният съд е бил със средна натовареност с 8,58 дела на съдия месечно при национален резултат 12,52. Цифрата обаче е подвеждаща, тъй като високият среден резултат се получава заради столичните съдилища - Софийски градски и Специализирания наказателен съд. Иначе извън столицата най-много казуси са разглеждани в Окръжния съд в Благоевград - 11,57 на магистрат, а най-малко в Кърджали - 4,55.
От 29 съдилища Русенският окръжен съд е на 14-о място по натовареност. Тази позиция се запазва и при броя на решените дела от всеки съдия за месец - по 7,65. 
Натовареността на районните съдилища също е разделена на висока (над 45 дела на съдия месечно - 10% за страната), средна (35-45 дела - 36%) и ниска (под 35 - 54% за страната). Къде е Русенският районен съд обаче в анализа на ВСС не е посочено.
Данните за Административния съд също са малко. Все пак е отбелязано, че при средна натовареност за страната от 15,77 дела месечно на съдия, русенските магистрати са разглеждали по 12,79. От 28 административни съдилища в България русенският се нарежда на 15-то място, а по свършени дела е поставен на 19-то място с 9,81 дела на съдия на месец. Очаква се през тази година натовареността на съда да е по-висока. 
Изводът на ВСС е, че за да се облекчи работата на претоварените столични съдии, трябва да се преместват в софийските съдилища техни колеги от страната. Това обаче се отнася за окръжните и районните съдилища. Законът дава такава възможност и тя е използвана нерядко, но призивът й е процесът да стане по-интензивен.