Бълхи мъчат служителите на „А.Л.Филтър“, работещи на територията на бившия завод за печатни платки, сигнализираха потърпевши. „Всички сме изпохапани, в събота пръскаха, но положението стана още по-страшно“, жалват се жертвите на малките гадинки. Според тях бълхите идват с доставките, пристигащи от Китай с камиони. Материалите и камионите обаче не се дезинфектирали.
„Утро“ предаде сигнала към Регионалната здравна инспекция, откъдето обаче получихме само формален отговор, че не извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, а изпълняват само контролни функции. Тази задача трябвало да бъде поверена на специализирана ДДД-фирма - нещо, което от „А.Л.Филтър“ изглежда вече са направили. Тя трябвало да проследява и за ефикасността на извършените обработки, като съставя и протоколи по образец.
От фирма „А.Л.Филтър“, която е един от най-големите работодатели в Русе, отказаха коментар по сигнала до „Утро“.