„Такъв успешен прием след завършен 7 клас не сме имали от години! На практика 99 процента от децата са „прибрани“ в училища“. Това беше краткият коментар на началника на Регионалното управление на образованието Димитър Райнов, след като вчера излязоха резултатите със свободните места в училищата в областта след трето класиране след 7 клас. Единият процент незаписани деца всъщност представлява около 30 ученици, които предстои да се явят на поправителна сесия през септември, обясни Райнов. 
В няколко от училищата има незаети по 2, 3, 5 - до 8 места. Това ще рече, че останалите до 26 бройки са запълнени, коментира още Райнов. Повече свободни бройки има само в двете гимназии в Две могили и в обединеното училище в Борово. Там ще бъдат направени компромиси и с гласуване на общинските съвети паралелките ще бъдат оставени с по-нисък брой деца от минимума 18. И в двата града става въпрос повече за социален проблем, тъй като ако се разпаднат тези паралелки, повечето от децата едва ли ще пътуват всеки ден до друго място, за да учат, обясни шефът на регионалната просвета. 
В Русе ще бъдат закрити 7 паралелки, като три от тях отпаднаха още при първото класиране. След третото става ясно, че няма да се сформират още 4 класа с осмокласници - по един в професионалните гимназии по речно корабоводене и строителство и архитектура и по една в общинските средни училища „Йордан Йовков“ и „Възраждане“. 
По принцип предстои да се види и колко от записалите се ученици в останалите училища ще се появят на 15 септември и дали някъде няма да се получи срив, внесе нотка условност Райнов.