Българският износ към трети страни нараства с цели 42% през май тази година спрямо същия месец на предходната 2016 г., показват данните на Националния статистически институт. Износът на страната ни през май възлиза на 1.591 млрд. лева. За периода януари - май 2017 г. България е изнесла за страни извън Европейския съюз стоки и услуги за общо 7.244 млрд. лева. Това е с 26% повече спрямо същия период на миналата година. 
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Египет, Сърбия и бившата югославска република Македония, които формират 51.5% от износа за трети страни.
Вносът на България от трети страни през периода януари - май 2017 г. се увеличава с 34.8% в сравнение със съответния период на предходната година, достигайки стойност от 8.647 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия
Само през май 2017 г. вносът от трети страни нараства с 22.1% спрямо същия месец на предходната година, отчитайки размер от 1.777 млрд. лeвa.