Вторият прием на документи по програмата за ин витро започна на първи юли, като двойките с репродуктивни проблеми ще могат да кандидатстват до края на септември. Очаква се след това в десетдневен срок специална комисия да разгледа подадените заявления и да излезе с решение за одобрените кандидати.
Необходимите документи за кандидатстване могат да се получат в Информационния център или в сайта на общината. Справката за семейното положение и постоянния или настоящ адрес ще се провери по служебен път.
Вторият прием на документи всъщност се организира от общината, след като стана ясно, че от определения бюджет по програма „Асистирана репродукция“ в размер на 50 000 лева има останали 17 482 лева. Експертите от общинския отдел „Обществено здраве“ предоставят допълнителна информация в стаи 32 и 36 на ул. „Черно море“ 2, както и на телефони: 082/506 755, 082/506 794, 082/506 737 и на GSM 0893664417. А иначе до момента комисията е разгледала 30 заявления на двойки с репродуктивни проблеми, от които 28 отговарят на задължителните изисквания и критериите за подбор за финансово подпомагане.