„Монтюпе“ ограничава инвестициите си в Русе и насочва поръчки на клиенти към свои заводи в други държави. Това става ясно от доклада към годишния финансов отчет на дружеството, публикуван в Търговския регистър.
През тази година в „Монтюпе“ трябваше да започне производството на цилиндрови глави за „Мерцедес“. Подписването на двата договора с „Даймлер“ бе отбелязано през 2014 г. като огромен успех на компанията, който трябваше да увеличи оборота на русенския завод с около 15%. Този проект обаче се отменя за предприятието в Русе и ще бъде осъществен в друг завод на групата, се казва в доклада. Посочва се, че за 2017 и 2018 г. се планира усвояването на няколко нови изделия, които обаче няма да окажат голямо влияние на продажбите. 
А тези продажби намаляват - през 2016 г. приходите на компанията са с 12 млн. лева под миналогодишните, макар да остават на внушителното ниво от 210 млн. лева. Спада и печалбата - от 48,6 на 38,5 млн. лева. Изглежда санкциите и принудителното спиране на някои производства от страна на русенската екоинспекция вече оказват сериозно влияния върху финансовите резултати и производствената дейност. В натурално изражение продукцията намалява от 1582 тона за периода януари-октомври до 990 тона на месец за ноември-декември. 
Все пак инвестициите в русенския завод на „Монтюпе“ не са напълно спрени - през 2016 г. в сгради, оборудване и други дълготрайни активи са вложени 17,5 млн. лева. Но оптимизъм за някакви сериозни разширения в бъдеще вече липсва и личи, че Русе се разглежда от компанията като не толкова перспективна дестинация. Печалбата вече не се реинвестира, а се изтегля - с решение на „Монтюпе“ (Франция) почти цялата - 29,34 млн. лева, ще се изплати на собственика като дивидент. Броят на работещите във фирмата не само че не расте, а намалява - те са с 30-40 човека по-малко отколкото преди година. Плановете за нови халета изглеждат забравени. А седалището на фирмата още в края на 2016 г. се премести от Русе в София.