Първият председател на Административния съд Елга Цонева е новият му зам.-председател. Тя изкара два успешни мандата начело на институцията и няма право на трети, поне не и преди да са изтекли 5 години, т.е. един пълен мандат. 
Предложението за избора й е на настоящия председател на съда Диян Василев и е утвърдено от Висшия съдебен съвет днес. Мотивите на Василев са, че Елга Цонева е не само предходен председател на съда с два успешни мандата, но и че е с 38 години юридически стаж, от които над 18 като съдия в Окръжния и в Административния съд и се ползва с авторитет и уважение сред съдиите и съдебните служители. 
Позицията на зам.-председател на Административния съд се освободи, след като съдия Росица Басарболиева по нейно лично желание е подала молба за преназначаването й на длъжност съдия.