Има двоен стандарт в състава на някои храни, продавани в България и в Европа. Това потвърди министърът на земеделието и храните Румен Порожанов след заседание на правителството. Той обясни, че са приключили общо три проверки, които са констатирали, че един и същи продукт е с различно съдържание на пазарите в Западна и Източна Европа.
Изследвани са 31 продукта от 5 категории, купени от търговски вериги в Австрия и Германия, както и идентични продукти от същите вериги у нас.
Основният анализ е на съдържанието върху опаковката. Установени са 7 продукта, в които има различно съдържание на съставките. 
При втория анализ - за вкус, консистенция и други параметри, при 3 от продуктите е установена определена разлика. 
Физико-химичният анализ за изписаното на опаковката съдържание и реалното в продукта е направен в пет лаборатории. Анализът е показал, че има отклонения, но незначителни и допустими в регламента за качеството на хранителните продукти. 
Общият извод от трите анализа е, че 20% от изследваните храни имат различни съставки или определени различни съставки в някои от тях. Безпокойство създава обаче направеният допълнителен ценови анализ. Той включва покупната стойност на продуктите в съответните вериги в Германия и Австрия и същите цени в България. 
За 16 от изследваните 31 продукта има значително по-високи цени, установени в България. 
Най-фрапантна е разликата в продажните цени на два вида детско пюре - за единия продукт цената е с около 90% по-висока у нас, а за другия - със 107%. За останалите цени на продуктите е установена разлика между 20 и 70% при определени сирена и шоколадови продукти от различно естество.