Намиращото се в ликвидация „Тежко машиностроене“ АД свиква общо събрание на акционерите си днес. То ще се проведе на ул.“Бистрица“ 2 от 13,30 часа. Както става ясно от обявлението на ликвидаторите Весела Ерменкова и Николай Добрев, дневният ред включва само задължителните точки, сред които освобождаването им от отговорност и приемане на годишен финансов отчет. Събранието обаче въобще не възнамерява да обсъжда разпределение на събраните до момента средства - въпрос, който явно не интересува държавата, но пък е от значение на 2298 физически лица, почти всички от Русе, които очакват пари от ликвидацията.
Както „Утро“ писа, депозираните на влог в Корпоративна търговска банка 4,392 млн. лева останаха блокирани във фалиралата финансова институция. През март обаче синдиците на КТБ изготвиха първата частична сметка за разпределение, в която фигурираха 168 829.99 лева за „Тежко машиностроене“ АД. Какво се случва с тях? Отговорът може би ще стане ясен след днешното събрание. А може би - не.
2298 акционери в КТМ притежават 162 949 акции от дружеството, което при събраните 4,392 млн. лева означаваше по над 2 лева за акция. В края на 2013 г. парите бяха по сметки в КТБ, готови за разпределяне. Тогавашните ликвидатори Иван Маринов и Димитринка Маринова обаче предпочетоха да протакат процедурата, вероятно с единствената причина да продължат да получават гласуваните им от основния акционер - държавата, заплати. Докато през лятото на 2014 г. КТБ фалира, а депозитът в банката бе блокиран.
Сега наличните за плащане 168 829.99 лева представляват едва 3,85 на сто от някогашния депозит, което прави не 2 лева, а 7,7 стотинки на акция. Но от получените 168 829.99 има да се правят плащания - заплатите на ликвидаторите на КТМ за времето от лятото на 2014 г. насам. Тези ликвидатори вече са сменени и освободени от отговорност, но заплатите и на старите, и на новите фигурират в задълженията на дружеството и трябва да се изплатят. 
В края на 2016 г. срокът за ликвидация на „Тежко машиностроене“ АД бе удължен до 31 декември 2017 г. А комбинатът фалира още в далечната 2008 г. и всичкото му имущество е отдавна осребрено. Тъй като очевидно несъстоятелността на банката ще се проточи, за ликвидацията на КТБ няма да стигне и тази година. И няма да чудно, ако се проточи, докато всички пари най-накрая свършат.