В началото на този месец общото събрание на намиращият се в ликвидация комбинат „Тежко машиностроене“ направи поредна смяна на управляващите лица. С гласовете на държавата бе освободен Иван Маринов, като неговото място зае Николай Добрев. Година по-рано, през ноември 2015 г., бе заменен другият ликвидатор от 2014 г. - Димитринка Маринова. Тя бе наследена от Весела Ерменкова. Така и двамата ликвидатори, които ще се запомнят с изгорелите 4 млн. лева на депозит във фалиралата Корпоративна търговска банка, вече не са свързани с дружеството. Провелите се междувременно общи събрания на акционерите гласуваха те да бъдат освободени от отговорност за действията си - отново с гласовете на държавата.
 Както „Утро“ писа, 2298 физически лица, почти всички от Русе, които очакваха пари от ликвидацията на „Тежко машиностроене“ АД, се оказаха сред ужилените от източването на банката. Събраните средства в края на 2013 г. възлизаха на 4,392 млн. лева, така че всеки акционер би получил по над 2 лева за акция. Физически лица държат 162 949 броя, така че за тях сумата възлизаше на около 326 хил. лева. Тогавашните ликвидатори Иван Маринов и Димитринка Маринова обаче не бързаха с процедурата по причини, които могат да се предполагат с голяма доза сигурност. През 2014 г., според написаното от самите тях в отчета им за годината, те се занимават с „мерки по актуализиране на адресите на 2298 броя физически лица акционери в дружеството“.
За своята „блестяща“ работа ликвидаторите получават по 2000 лева на месец, гласувани от основния акционер в КТМ - държавата. E, сега вече няма откъде да се изплащат, тъй като всички средства са блокирани. Но възнагражденията продължават да се начисляват до деня на напускането им, така че ако се появят средства, те вероятно ще си получат парите след първите.
Междувременно ликвидаторите вършат своята работа, като си стоят в София. Местни хора държавата не назначава в КТМ отдавна, въпреки че точно русенски ликвидатори свършиха основното и то преди доста години. Точно те продадоха успешно всички активи, така че на площадката на КТМ като феникс от пепелта се появиха нови работещи фирми, събраха средства да се покрият всички задължения и дори да останат милиони. След като шерпите свършиха нужното, дойде време за връзкарите от София, за които остана приятното задължение да  получават месечна заплата. Няма нужда дори да бият път до Русе. За да вървят все пак някак нещата, и двамата просто подписват пълномощно на някой русенски адвокат да ги представлява и подава до Агенцията по вписванията необходимите документи. Сладка работа.