10-дневна Лятна детска академия открива за 17 път фондация „Бистра и Галина“. От 3 до 14 юли деца и младежи ще усвояват безплатно знания и умения в различни сфери по 4 часа на ден. Фондацията ще приеме 130 „академици“, които ще се занимават в 9 класни стаи, една работилница за комикси, ателие по археология. Сред заниманията са начално програмиране, пантомима, фолклорни танци, куклен театър, творческо писане, рисуване, уеб дизайн. Русенчета могат да кандидатстват до 27 юни с автобиография, копие от бележника с годишния успех и заявка за първо и второ желание.