Броят на работещите на минимална заплата в областта се увеличава и към края на март срещу 460 лева се разписват 16,2 хил. души. При общо 68,4 хил. наети по трудов договор това означава, че минимално възнаграждение получава почти всеки четвърти (23.7%). Към 31 март в областната икономика има и 4.3 хил. човека, които са наети на непълно работно време, показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“. През първите три месеца на годината на работа в предприятията са 5747 лица, а напусналите на различни основания са 6209. Така броят на работещите намалява с 462 души. 
Както „Утро“ писа, през първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта е 814 лв. Това е 192 лв. под средната за страната (1006 лева) и по-малко отколкото в края на 2016 г.
По размер на средната заплата областта се нарежда на 9-та позиция сред областите в страната заедно с област Шумен. Най-високо е заплащането в София (столица) - 1 372 лв., и Стара Загора - 963 лева. С най-ниско средномесечно възнаграждение отново са наетите лица в област Видин - 643 лева. 
В обществения сектор средната работна заплата остава по-висока - 885 лв. В частния сектор тя е 796 лева или с 89 лева по-малко. Разликата обаче намалява. В сравнение с предходното тримесечие заетите в обществения сектор вземат с 47 лв. или с 5.0% по-малко, а в частния - с 0.9% по-малко. 
Месечната работна заплата на наетите в обществения сектор е с 11.9% под средното равнище за страната, а тази в частния - с 20.9%. В национален мащаб средната работна заплата в частния сектор надвишава тази в обществения само с 2 лв. или с 0.2%, докато за област Русе разликата е 11.2% в полза на обществения сектор.