Конкретни предложения за облекчаване на трафика през граничните пунктове Дунав мост 1 и 2 разпрати Българо-румънската търговско-промишлена палата. Преписката е адресирана до министерствата на транспорта, на финансите, на вътрешните работи и на регионалното развитие, до Агенция „Митници“, ГД „Гранична полиция“ и други. 
Получаваме изключително много сигнали от страна на бизнеса за увеличилите се през последните месеци проблеми със забавеното преминаване през граничните пунктове и особено при Дунав мост край Русе, пише БРТПП. Основен проблем е пропускателната способност на ГКПП между България и Румъния, най-често за товарни, а не рядко и на пътнически автомобили. Изключително бавна е обработката на документите, касаещи превозните средства и товара от страна на митническите и контролни органи. Това предизвиква почти ежедневни задръствания и опашки от двете страни на моста. 
Няколко са основните причини за задръстванията, посочва БРТПП. Изискването заплащането на таксата за преминаване на товарни автомобили да се извършва само чрез банкови карти в някои случаи води до забавяне, тъй като транзакцията не може да се осъществи по технически причини. Заплащане на винетна такса се изисква дори в случаите, когато чуждестранен автомобил идва само до град Русе, без да влиза навътре в страната. Превозни средства на много фирми от Русе също не пътуват по републиканската пътна мрежа в България, а само в Румъния, но им се налага да плащат винетна такса на границата.
Контролното претегляне на товарните автомобили както на територията на България, така и на територията на Румъния и то в непосредствена близост до района на самия ГКПП сериозно забавя трафика, като много често измерващите устройства не са тарирани и отчитат с големи отклонения над реалните стойности, което е и сериозна предпоставка за събиране на пари „на ръка“. Постъпили са и сигнали, че товарните МПС, превозващи насипни товари, се теглят за натоварване на ос, което е изключително неправилно и е отново предпоставка за нерегламентирано събиране на пари. Съгласно действащите международни регламенти при насипните товари максимално допустимото бруто тегло е 40 тона, казват от БРТПП.
Тези проблеми, а и цялостното забавяне на преминаването на ГКПП от страна най-вече на товарните автомобили води до значителни финансови загуби за бизнеса - фирмите търпят неустойки за неспазени срокове; плащат се повече винетни такси, без това да е нужно, тъй като дневните винетки изтичат, докато се чака; трудно се спазва от водачите регламента за работно време и почивки. Изнервени и тормозени по границите, шофьорите напускат и преминават на работа към европейски фирми или се отказват от професията. В резултат товарните компании губят клиенти и бранша като цяло става все по-неконкурентоспособен, твърди Българо-румънската палата.
Според данните на бизнес сдружението, през моста между Русе и Гюргево трафикът е нараснал двойно спрямо близките години, вместо както се очакваше новоизграденият мост при Видин да отнеме част от него. 
Палатата предлага да се осигури денонощна работа на граничните органи, да се избегне до минимум престоят, породен от смените на контролните екипи, а в пиковите часове да работят всички гишета. Настоява се същограничният пункт в Русе да се разшири, да се анализира възможността за откриване на нови фериботни линии както и да се въведат предплащане на таксите за преминаване на моста, възможности за онлайн плащане, контролните площадки да са извън ГКПП и да се тегли избирателно, на случаен принцип, са част от другите предложения на БРТПП.