Русенското есперантско дружество „Либеро“ посвети традиционната си пролетна среща на 100-годишнината от смъртта на създателя на международния език д-р Людвик Заменхоф. За събитието, което се проведе в регионална библиотека „Любен Каравелов“, пристигнаха есперантисти от цялата страна и гости от Букурещ, съобщи председателката на дружеството Маргарита Савова. С едноминутно мълчание и ставане на крака беше почетена паметта на д-р Заменхоф, след което беше направена презентация за живота и делото на полския очен лекар, признат от ЮНЕСКО за една от великите личности на човечеството. Бяха прочетени и негови стихове на есперанто, а талантливи малки певци от Детска вокална група „Слънце“ към Общинския детски център за изкуство и култура с ръководител Наталия Константинова поздравиха участниците в срещата със свои изпълнения.
Русенското дружество „Либеро“ се гордее с факта, че от Русе е първият български есперантист - студентът Стефан Узунов, който участва във Втория световен конгрес в Женева през 1906 г. и разговаря на есперанто с д-р Заменхоф. През юли есперантистите ще отбележат и 130-тата годишнина на първия учебник с правилата на международния език, издаден от създателя си на руски език.