Искра Попова от Следствения отдел при Окръжната прокуратура в Русе беше избрана за член на мандатната комисия, която ще участва в избора на представител на следователите в новия Висш съдебен съвет. 
Според Закона за съдебната власт общото събрание се провежда в две последователни съботи, като първата беше на 13 май, а същинският избор ще е на 20-и. Завчера стана ясен и съставът на избирателната и на двете секционни комисии. 
За единственото следователско място във ВСС има само един кандидат - директорът на националното следствие и зам.-главен прокурор Евгени Диков.
За пръв път тази година изборът на следовател във ВСС ще стане чрез безжични устройства. По традиция обаче вотът ще е пряк и един следовател ще има право на един глас. Следователите в България са общо 444. 
От тази година прекият избор се въвежда и при съдиите и прокурорите, като от квотата на вторите е представителят на следствието във ВСС.