Най-новият почетен гражданин на Русе проф. Румяна Цанкова вчера получи Златната значка на Русенския университет, където самата тя се е дипломирала, а след това е преподавала. Отличието й бе връчена от ректора проф. Велизара Пенчева като признание за приноса й за утвърждаването на международния авторитет на университета и създаването на ползотворни връзки между учените от България и Япония. Проф. Цанкова преподава в университета в Кобе от 1996 г., но винаги щом се върне в Русе, споделя опита си с колегите си от Русенския университет. Тя сърдечно им благодари за оказаната чест, а след това разгледа Канев център и експозицията „Летопис на растежа“, посветена на 70-годишнината на висшето училище.