Такса са участие вече ще плащат съставите в международния младежки мажоретен фестивал „Русе Ритъм & Марш“, който общината ежегодно организира първата събота и неделя на юли,. Групите с до 30 участници ще плащат по 120 лева, а тези с до 50 участници - 180 лв., като цените не включват ДДС. Това предложение на кмета Пламен Стоилов за промяна в наредбата за местните такси, цени на услуги и права ще бъде разгледано на предстоящата сесия. 
Провеждането на фестивала е свързано с разходи, които се заплащат от общинския бюджет, но до момента не се събираше цена за право на участие в мероприятието. С въвеждането на таксата ще се осигурят приходи в бюджета, с които да бъде компенсирана част от разходите за организиране на международния младежки мажоретен фестивал „Русе Ритъм & Марш“. Очакваните разходи за провеждане на събитието като абсолютна стойност са около 8000 лева, а очакваните приходи от таксата за участие около 1200 лв. при база средностатистически вариант (10 състава с по 24 участници). В такъв случай със събраните приходи може да се компенсират около 15% от разходите за организиране и провеждане на фестивала, посочват в мотивите си за предложението от общинската администрация.