Жп прелез за пешеходци, велосипедисти, инвалиди и детски колички ще бъде изграден в „Родина 4“, като така ще се осигури връзка с централния южен район. Строителството му бе поискано от хората в квартала, които през 2015 протестираха срещу поставянето на метални решетки от двете страни на минаващите оттам жп линии. Тогава местната власт се ангажира с решаването на проблема и беше получено съгласие от НКЖИ за изграждането на пешеходния прелез. Това е една от 11-те обособени позиции в обществената поръчка за изготвяне на инвестиционен технически проект за конкретни обекти общинска собственост, която община Русе пусна. Тя е на стойност 253 674 лева без ДДС и в нея е предвидено още изграждане на нови паркинги, реконструкции на натоварени кръстовища, благоустрояванe и обновяване на детски площадки.
Планирано е ново осветление около блокове 307, 308, 309 в „Чародейка-север“, както и на ул. „Руй планина“ около бл. „Потсдам 1“ и „Иван Кръстев 2“ в „Здравец-север“. В пространството между ул. „Муткурова“, „Панайот Хитов“, „Шести септември“ и „Мария Луиза“, около блок 106 на бул. „Скобелев“ 16 и блоковете на ул. „Иван Ведър“ 14 и 16 също е предвидено да се поставят нови лампи. Осветление ще бъде монтирано по ул. „Прага“, „Иван Вазов“, „Пенчо Славейков“ и по бул. „Родина“. Пешеходната алея към източната ограда на училище „Възраждане“ също ще бъде осветена. 
Предвидено е изграждането на няколко нови открити паркинги. В една от позициите са включени очакваните от жителите на „Родина“ паркинги и благоустрояване около блокове „Драва“ и „Скъта“. Празните терени общинска собственост бяха избрани след направено проучване, а изградените върху тях паркинги ще решат проблема с паркирането върху отсечката на пробива „Кауфланд“.
Паркинги са предвидени също при блок 8 в „Дружба 3“, източно от блок „Феникс“ в „Здравец изток“ и  югоизточно от Задругата на майсторите. Кръстовището на улиците „Елин Пелин“ и „Панагюрище“ ще бъде реконструирано. Ще продължи и реконструкцията на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен възел бул. „България“-бул. „Липник“, като за изготвянето на инвестиционния технически проект са заделени 75 000 лева. 
Предвидена са реставрация и консервация на покрива и главните фасади на два корпуса на Доходното здание, както и ремонт, реставрация и консервация на покрива, вътрешните стенописи и фасадите на Къщата на Калиопа. 
Акцент в капиталовата програма са благоустрояванията на междублоковите пространства, като ще бъдат облагородени терените около блок „Вела Пискова“ във „Възраждане“, блок 304 и 307 в „Чародейка“, ще се направи отводняване на дъждовните води от прилежащите площи югоизточно от блок МНО 1 на ул. „Капитан Маринов“. 
За да се улесни придвижването на 50-те възрастни дами, които посещават дневния център за стари хора на фондация „Трета възраст“ на ул. „Йосиф Цанков“ 47, там ще бъде изграден външен асансьор. В тази обособена позиция е включено и изграждането на ефектно осветление и благоустрояване пред комплекс „Левента“. 
Общината ще продължи и с обновяването на детските площадки, като в поръчката са включени поредните 35.  По този начин до края на мандата всичките 240 в Русе ще бъдат осъвременени. Предвидено е и изграждането на козирки над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане в градския стадион.
Оферти за участие в поръчката могат да се подават до 29 май, те ще бъдат разгледани на следващия ден от специална комисия.