Галя Добрикова е старшата акушерка в отделение „Акушерство и гинекология“ в АГ комплекса към държавната Университетска болница. В акушерската професия е от 20 години, преди да й се посвети е била в детска консултация към практиката на общопрактикуващ лекар. В АГ комплекса Галя Добрикова постъпва през 2004 година и вече 13 години помага на бебета и на родилки. Потърсихме я за разговор по повод днешния Международен ден на акушерката. Той ще бъде отбелязан с чаено парти пред сградата на АГ комплекса от 11 до 13 часа, в което ще участват всички акушерки в болницата, бивши, настоящи и бъдещи пациенти, майки с бебетата им и гинекологично болни, които са усетили грижите в болницата.
Ето какво сподели пред „Утро“ Галя Добрикова в навечерието на празника на тази специфична медицинска професия.

Акушерската професия е призвание и е много отговорна, защото трябва да се работи с любов. Ние сме с родилката от влизането й в отделението до посрещането й с букети от близките. Между тези два паметни момента в живота на всяко семейство има и боязън, и притеснения, и очаквания, и болка, и облекчение, и щастие. Много, много щастие! Не само за родилката и тези, които трепетно чакат да чуят, че всичко е наред, а и за нас, които се грижим всичко да е наред. Нашата болница е университетска. Тук идват студентите от факултет Здравни грижи в Русенския университет и един от първите уроци - не лекции, защото те слушат лекции в аудиториите си - а уроци, които им даваме след много практика и опит, е този - 
акушерската професия трябва да се работи с любов
Да се усмихват на пациентките, да ги предразполагат, да спечелят доверието им.
Може би заради това погледът на акушерката винаги се разпознава и в женска компания може безпогрешно да се различи. Защото в нейните очи се натрупват много емоции. Да посрещнеш новия живот, да видиш първата уморена, но щастлива усмивка на майката и първите й сълзи след раждане, да срещнеш благодарния поглед на бащата... С това не се свиква, всеки път е различно и всеки път е хубаво. Точно по това ние се различаваме от медицинските сестри, защото при тях има много неприятни моменти в контакта им с болните, а ние се грижим за здрави пациентки и за техните бебета.
В АГ комплекса работят шестдесет и четири акушерки. Петдесет от тях са в отделението по акушерство и гинекология, единадесет са в интензивния сектор, а други три в отделението по неонатология. Работата им е свързана с жени от юношеска до доста напреднала възраст, защото не се изчерпва само до ангажиментите в родилна зала, а включва и грижи за пациентките в патологична бременност, в операционна зала и в интензивния сектор. 
Всяка акушерка работи в екип от акушер гинеколози, неонатолози и специалисти в патологичната бременност. Преди ражданията тя е плътно до родилката. Настанява я на легло, взема необходимите изследвания, попълва документацията, следи детските сърдечни тонове, обяснява й начините на дишане и на напъване по време на раждане. Когато родилката се опасява дали ще има болки, акушерката е 
човекът, който я успокоява и тушира страховете й
В родилна зала акушерката изражда бебето под ръководството на акушер гинеколог при нормално раждане. Ако това стане чрез секцио, лекарят изважда бебето и след преглед от неонатолог го поема акушерката, която го отнася до детската стая за полагане на първите грижи за новородено. 
След раждане акушерката остава два часа до родилката в родилна зала, където следи за жизнените й показатели: кръвно налягане и пулс. След това я настанява на легло и щафетата поема друга акушерка във физиологичен сектор, която я наблюдава до изписването й заедно с бебето. През това време медицинският специалист наблюдава жената за подготовката й за кърмене, дава й съвети за хигиена след раждане както за нея, така и за бебето. 
С една дума акушерката е медицинският специалист, който е в най-пряка връзка с пациентките и през цялото време на престоя им в АГ комплекса ги предразполагат към пълно доверие към специалистите за постигане търсения от нас ефект - в родилна зала да проплачат живи и здрави бебета, в патологична бременност да се положат грижи да доносване на бременността, в гинекологичния сектор пациентките да усетят нашата ангажираност за 
приспособяването им в болницата и създаване на близка до домашната среда
А това става чрез уреждане на часове за свиждане и чрез изградената видеовръзка от фоайето, където са близките им. 
В сградата е изградена библиотека с художествена и здравна литература, която е на разположение на родилките и лекуващите се жени.
Предлагат се още ВИП стаи, в които лежат майки с бебетата им, необезпокоявани от другите пациентки.
Благодарение на добрата работа на акушерките и лекарите в АГ комплекса от началото на годината до края на април са родени 420 деца - 218 момчета и 202 момичета. От тях близнаците са 11 двойки, тризнаци все още няма, но се очакват. Недоносените бебета са 45. Родените чрез секцио са 197, а нормалните раждания са 223, което показва, че родилките вече предпочитат естественото раждане пред операционното. Най-малкото новородено е с тегло 700 грама, което е изписано в много добро състояние. На белия свят дойдоха и 13 деца над 4.5 кг.
Зад всичко това стоят много себераздаване, професионализъм, съпричастност и хуманизъм, затова в заключение искам да поздравя не само акушерките, а и всички медици в АГ комплекса - ние помагаме на живота!

Празникът акцентира върху значимостта на професията


На 5 май светът отбелязва Международния ден на акушерката. Професионалният празник е учреден през 1991 г. по инициатива на Международната конфедерация на акушерките (МКА).
Идеята на празника е да насочи общественото внимание към значимостта на акушерската работа в световен мащаб.
Акушерката е медицинско лице, придобило образование, сходно с това на сестрата, но в сферата на гинекологията. Работата на представителите на тази професия е да асистират при раждането.
В миналото тази дейност се е извършвала от т. нар."баби", които са помагали на жените да родят в домашни условия. У нас образованата акушерка като медицинско лице се появява като понятие още през XIX век.
У нас вече се усеща сериозен недостиг на акушерки. Причините - работната заплата не е адекватна на високите отговорности на професията. Макар в частните акушеро-гинекологични болници и центрове заплатите са по-високи и условията на труд са привлекателни, но изискванията са изключително високи и не винаги могат да си осигурят нужните акушерки.
Трябва да се има предвид и че средната възраст на акушерките у нас е 49 години. Това очертава настъпващата криза и в този сектор. Има ясно изразена тенденция за миграция веднага след получаване на дипломата.
По данни на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, през последните години 95 на сто от току що завършилите акушерки напускат България.
Според експертите е необходимо е да се повиши броят на местата за студенти по специалността "акушерка", да се регламентират Центрове за майчино и детско здраве, където акушерки извършват женска консултация и подпомагат младите бъдещи и настоящи родители да отглеждат правилно своите деца в най-ранна бебешка възраст, да се осигури достойно заплащане на труда, както и да се осигури възможност за кариерно израстване и продължаващо професионално обучение.