Ученици от 8, 10 и 11 клас от Европейското училище се завърнаха от унгарския град Пилишвьорошвар, където участваха в работна среща по проект „Открий света на малцинствата в Европа“ по програма „Еразъм +“. Русенчета разговаряха със свои връстници от останалите държави участнички в проекта - Унгария, Турция и Германия, по темата „Историята на малцинствата“. Младежите обмениха впечатления и опит, мнения и идеи по различни въпроси, свързани с история, култура, образование.