След като на предходната сесия предложението за съдбата на израелската транспортна фирма ЕГГЕД, която се изтегля от България и продава бизнеса си, включително дела си в градския превозвач „ЕГГЕД Русе“ АД, беше оттеглено по тяхно искане, този месец то отново ще бъде вкарано за разглеждане, но с променени и подобрени условия за сделката. 
От фирмата са провели допълнителни работни срещи в края на март в общината, на които е постигнато съгласие общината да закупи 100% от акциите в „ЕГГЕД България“ за 500 000 лева, като продавачите ще дадат гаранции за изчистване на спорните въпроси в анализите за правата и задълженията на дружеството. 
Сделката ще се реализира, ако бъдат изпълнени пет условия. Едно от тях е продавачите да дадат гаранции, че при продажбата ще се прехвърли собствеността на целия транспортен парк, включително тролейбусите, и това ще бъде описано в приложение към договора. От фирмата трябва да гарантират, че с плащането на половин милион дългът, който „ЕГГЕД Русе“ има, се счита за погасен. Третото условие изисква от продавачите да предоставят документи, с които да се заличат всички дългове на дружеството, които са приблизително около 820 000 лева. Продавачът трябва да даде на общината и банкова гаранция от българска банка със срок от 13 месеца в размер на 20% от стойността на сделката. Гаранцията ще се използва от общината за възстановяване на вреди от скрити задължения на дружеството и при санкции от данъчни ревизии за пет години назад. Последното условие при продажбата е да се гарантира с документ, че към момента на сделката няма просрочени задължения извън текущите и няма промяна в имуществото на дружествата. 
Тъй като тролейбусният транспорт е от обществена значимост, кметът Пламен Стоилов предлага два варианта за по-нататъшни действия, а на сесията този месец общинските съветници предстои да ги обсъдят и да изберат по-целесъобразното. Единият вариант е общината да придобие капитала на „ЕГГЕД България“, а другият е извършването на тролейбусния превоз да се възложи на друг превозвач и да се създаде общинско търговско дружество или дружество с публично-частно партньорство. Предвид намалението в цената с около 300 000 лева и гаранциите, които продавачите са съгласни да дадат, от общината предлагат на общинските съветници да изберат варианта със закупуването на акциите на дружеството за половин милион.