От днес, 3 април, се приемат заявки за участие в програмата на Националния осигурителен институт за профилактика и рехабилитация за 2017 г., иначе казано, за картите за т.нар.“евтини почивки“. Те са с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частично - по 7 лв. дневно от храната, се поема от системата на държавното обществено осигуряване. Работещите и осигуряващи се българи имат право да ползват и до 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата. 
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и трудова злополука и професионална болест. Заболяването трябва да е диагностицирано и лекуващият лекар да е посочил необходимост от рехабилитация. Право да ползват програмата имат и хора, които получават пенсия за инвалидност, стига да не са навършили възраст за пенсиониране.
Подробности могат да се намерят на интернет страницата на НОИ www.nssi.bg.