Базата на фалиралата преди години фирма „Русе-общински автотранспорт“, по-известна като „РОАТ“, отново не е продадена. Това стана ясно след проведения в София търг с тайно наддаване. 
Обектът не е продаден. Това е единственото, което мога да кажа, посочи в телефонен разговор синдикът на дружеството - столичният икономист Росица Томова, като не пожела да коментира явили ли са се кандидат-купувачи, колко са били и каква всъщност е била причината за провала на търга. 
Имотът включва 22 администратично-битови, производствени и складови сгради с обща разгърната застроена площ от 8331 кв.м, както и движимите активи - машини и съоръжения, които се продаваха за 1 116 740 лева. Той е в Западна промишлена зона, като площадката е оградена от всички страни и е с пропускателен режим и денонощна жива охрана.
Това бе поредният търг за продажбата на някогашната фирма „РОАТ“, като преди опитите на синдика Росица Томова НАП също го продаваше. Тогава данъчните искаха за него близо 3 млн. лева и кандидати не се появиха. 
„Русе-общински автотранспорт“ бе обявено в несъстоятелност през юни 2010 г., макар фактически да изпадна в неплатежоспособност много по-рано. Автобусите му бяха разпродадени още през 2007, искът за обявяването в несъстоятелност бе подаден през 2004, а според определението на съда началната дата на неплатежоспособността бе върната чак до 10 юни 1999 г.